|   
info@sultanbabavakfi.org.tr

“Kim var dendiğinde arkasına bakmadan fert fert ben varım” diyecek nesillerin yetişmesi için imam-hatip öğrencilerine yönelik olarak açılan kız ve erkek öğrenci yurtlarımızda 2008 yılından bu yana kış döneminde 3892, yaz dönemlerinde ise on binlerce öğrenciye hizmet verilmiştir.

İstanbul, İzmit, Tekirdağ, Trabzon, Samsun, Urfa, Adana, Mersin, Afyon, Kütahya, Ankara, Kayseri, Konya, Bursa illerinde yurt ve öğrenci evi faaliyetlerimizde uyguladığımız programlar ile hedeflediğimiz nesillerin özellikleri;

 • Zamanın ve mekânın gerektirdiği hayırlı doluluğu yaşayan ve yaşatan,
 • Sorumluluğunu taşıdığı vazifeyi, toplulukları ve mekânları şerefini korur gibi koruyan,
 • Araştıran, öğrenen ve soru sormaktan korkmayan
 • Maddi kazanımları değil manevi kazanımları değerli gören
 • Temizliği, imanın bir tezahürü olarak hisseden
 • Hayırlı olanlar arasında bile daha hayırlıyı arayan
 • Yanlışlar karşısında ‘’bana ne ‘’ demeyen
 • İnce görüşlü, mütevazı hale sahip
 • Sünneti hiçbir şeye tercih etmeyen
 • Kuran için Kuran’a göre ömür tüketen
 • Hatimler ile nefes alan, yürüyen ve düşünen
 • Ümmet-i Muhammed hizmetini tek gaye olarak gören
 • Geçmişe saygılı
 • Bir ayakkabı bağı dahi olsa önce ve sadece Allah’tan isteyen
 • Rahat ve özgürlük düşkünü değil kulluk aşkına sahip
 • Fitne ve fesada karşı hayrı ve sabrı tavsiye eden
 • Susması gereken yerde susan, konuşması gereken yerde susmayan,
 • Allah’ın, Rasul’ün ve Allah dostlarının beğenisini, memnuniyetini her şeyin önüne alan özellikler olarak on yıllarca öğrencilerimize kazandırılmaya çalışılmıştır.