|   
info@sultanbabavakfi.org.tr

Belirli günler hakkında bilinç ve şuuru artırmak için en az beş bin civarında basımı yapılıp özellikle gençlerin eline ulaşması için tasarlanan broşürlerimiz, topluma millî-manevî duyguları kazandırmayı amaçlamaktadır. Mevlana Haftası Etkinlikleri, Sevgililer Günü, Çanakkale Şehitlerimiz, 15 Temmuz Şehitleri, Mevlid-i Nebi, “EVET” Referandum Bilinçlendirme Broşürleri basılıp dağıtımları yapılmıştı