|   
info@sultanbabavakfi.org.tr

“Allah’ın kitabından bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben Elif-Lam-Mim bir harftir demiyorum; bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir.” (Tirmizî, Fezailü’l-Kur’an 16)

Evlerimizin nurlanması, aile içi iletişimin güçlenmesi için her bölgede her şubemizin ayrı ayrı eğitim programı olarak uygulamış olduğu “Kur’an-ı Kerim’i Öğrenmeyen Kalmasın” projesi kapsamında 2014 yılından beri her yıl yüzlerce kişiye ücretsiz Kur’an-ı Kerim öğretilmektedir.