|   
info@sultanbabavakfi.org.tr

3-6 yaş anaokullarımız, gelişim dönemlerini dikkate alarak çocuklarımızın eğitilmelerine öncelik verir. Kendi yaş gruplarına uygun sınıflarda, hem bireysel hem de grup çalışmaları yaparak gerçekleştirilen eğitim programımız mevcuttur.

Çoklu zekâya yönelik olarak daha minik yaşlarında büyük düşünceler kazanmalarını sağlayacak şekilde oyunlar kurarak, oynayarak öğreniyorum eğitim modeli ile öğretir.

Arkadaşlarını ailesinin bir parçası, sınıfını ise evi gibi görmesini sağlar.

Branş öğretmenlerinin katkıları ile farklı alanlarda ve çoklu bakış açısı ile program geliştirir.

Sultan Anne’de, yaşlarına uygun bir şekilde sevdirmeyi önceleyerek dini eğitim programı da uygulanmaktadır. Kur’an eğitimi, dua, hadis ve esma-i hüsna ezberi ile ezber güçleri artırılmakta, kıssa metodu ile çocukların dini hayatları hakkında ilk temelleri atılmaktadır.

Sınıflarımız maksimum 15 kişidir.

Profesyonel eğitimcilerimiz tarafından hassasiyet ile eğitim verilmektedir.

Aile katılımı ve grup bilgisi, program enformasyonu açısından öncelenmektedir.