|   
info@sultanbabavakfi.org.tr

Muhterem Vakıf İnsanı

Sultan Baba İlim ve Hizmet Vakfı’nın kuruluşu 2015 yılında gerçekleşmiş olsa da tarihçesi 60 yıl öncesine dayanmaktadır. Vakfımıza adını verdiğimiz ‘Sultan Baba’ muhterem babamız İhsan Tamgüney’dir. Neden adıyla değil de ‘Sultan Baba’ olarak anıldığına gelince ‘ yaratılmışı hoş gör Yaratan’dan ötürü’ düşüncesine kâmil manada sahip olan, kapısına gelen herkese engin merhameti ve şefkatiyle mukabelede ve yardımda bulunan muhterem babamıza, bu nitelendirme kendisine gönül verenler tarafından yapılmıştır. Sultan Babamızın başlattığı gönül seferberliğini müteakiben kurmuş olduğumuz vakfımızı ona ithaf ettik. Bizler de muhterem babamızın bundan yirmi altı yıl önce Hakk’a vuslatının ardından mirası olan hizmetlerini boynumuzun borcu olarak, aksatmadan devam ettirmek ve gelecek nesillere aktarmak gayreti içerisinde olduk. Suya atılan bir taş gibi halkaları genişleyerek büyüyen dalgalar misali her geçen yıl bir yenisini ekleyerek hizmetlerimizi devam ettirmekteyiz.

Yaşamın her alanında Hakkı üstün tutan, İslam ahlakını benimseyen, vatanına ve milletine bağlı, ilmi ile amil, bilim ve teknolojinin imkânlarından hayırlı bir şekilde yararlanmayı bilen nesiller yetiştirmek amacıyla her türlü faaliyet ve çalışmalarımız süratle devam etmektedir. Gençlerimiz için eğitim kurumlarımızda verilen çeşitli eğitim hizmetlerimizin (okul, Kur’an kursu, yaz okulu vb.) yanı sıra iaşe ve ibatelerini yurtlarımız vasıtasıyla karşılamaktayız. Eğitim kurumlarımızı tarih ve medeniyetimizi hatırda tutacak ferah mekânlar olarak inşa etmekteyiz. Eğitimlerini sıkıntısız tamamlayabilmeleri için burslar ile öğrencilerimizi destekleyerek, eğitim döneminde başarı gösteren öğrencilerimizi de umre hediyesi ile ödüllendirmekteyiz.

Eğitim faaliyetlerimizi destekleyici yayın faaliyetlerimiz de bulunmaktadır. On yıla ulaşan dergimiz, takvim ve çocuk eğitim kitaplarımız da milletimizin istifadesine sunulmuş samimi çalışmalardır.

Hizmetler bağlamında pek çok il ve ilçemizde aşevlerimiz ve misafirhanelerimiz bulunmakta ayrıca muhtaç aileler için erzak ve gıda yardımları yapılmaktadır.

2017 yılında gerçekleştirdiğimiz ‘Halep yardım kampanyamızda’ ise toplanan battaniye, erzak, giyim ve ihtiyaç malzemelerini, Kızılay vasıtasıyla sınıra kadar ulaştırmış bulunmaktayız.

Ayrıca burada tek tek zikredemediğimiz toplum yararına yapılan çeşitli faaliyetlerimiz de raporumuzda yer almaktadır. Ümmetimize ve milletimize faydalı olacak bireyler ve toplumumuzun ihtiyacını karşılayacak kurumlar inşa etmek hedefiyle faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

Hayata geçen projelerimizin yanı sıra geleceğe yönelik asırlık bir planlama ile hedeflediğimiz projelerimiz de bize hız katmaktadır. Bunlardan biri Türkiye’nin her köşesinde, şu andaki okul sayımızı on katına çıkararak, her düzeyde okullar açmak. Bir diğeri de külliye projeleri ile şümullü bir planlama neticesinde meydana gelecek olan, içerisinde camiden-eğitime, aşevinden-sağlığa kadar çeşitli merkezleri barındıracak projeleri hayata geçirmektir. Bunlar için sadece niyet ederek değil büyük bir azimle çalışarak gayret göstermekteyiz.

Vakfımız adına tüm faaliyet ve hizmetleri gerçekleştirmede katkısı bulunan, yönetim kurulundan şube yetkilisine varana değin tüm görevli ve gönüllü kardeşlerimize üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ederim.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin TAMGÜNEY