|   
info@sultanbabavakfi.org.tr

Zekat

İhtiyaç sahibi mazlum ve muhtaç Müslümanlara zekat bağışlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Rabbimiz, Mü'minûn Suresinin 4. ayetinde, "Onlar ki, zekâtlarını verirler." buyurarak, zekâtın bir Müslüman üzerine farz olduğunu belirtirken; Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) ise, İmam Buhârî ve İmam Müslim'in (rahimehumullah) rivayet ettiği bir hadiste, zekâtın İslâm'ın beş şartından biri olduğunu ifade etmiştir.

Elinde 81 gram altın veya onun değerinde bir mal olan her Müslüman zekât mükellefidir.

Fakir, miskin, borçlu, yolcu vb. Müslümanlar için son derece önem arz eden zekât ibadetinizi, Sulran BABA Vakfı aracılığıyla yerine getirebilirsiniz.